Referencie


2015

Kompresor BOGE SF60-3-10 s plynulou reguláciou výkonu cez FM a integrovaným rekuperačným výmenníkom tepla, ELLI SLOVAKIA s.r.o., Krásno nad Kysucou

Vzduchom chladený skrutkový kompresor BOGE SF60-3-10 s plynulou reguláciou výkonu prostredníctvom integrovaného frekvenčného meniča a integrovaným rekuperačným výmenníkom tepla na prípravu TÚV

(výstupný tlak 10 bar, výkon hlavného motora 45 kW, množstvo nasávaného vzduchu 85,8 - 391,8 m3/hod.)

Dodávka a montáž výroby teplej úžitkovej vody "na kľúč" prostredníctvom horeuvedeného kompresora BOGE a zásobníka TÚV o objeme 1.000 l


2015

skrutkový kompresor so vstrekom oleja BOGE S40-3-10 BLUEKAT s integrovaným rekuperačným výmenníkom tepla na prípravu TÚV, LPH s.r.o., Vranou nad Topľou

Vzduchom chladený skrutkový kompresor so vstrekom oleja BOGE S40-3-10 BLUEKAT s integrovaným rekuperačným výmenníkom tepla na prípravu TÚV

(výstupný tlak 10 bar, výkon hlavného motora 30 kW, množstvo nasávaného vzduchu 286,2 m3/hod.)
BLUEKAT je označenie nemeckého výrobcu kompresorov BOGE pre unikátne prevedenie skrutkových kompresorov so vstrekom oleja na výrobu bezolejového stlačeného vzduchu podľa ISO 8573-1, trieda 0. Táto rada kompresorov (BLUEKAT) má v protihlukovom kryte zabudovaný katalyzátor na odstránenie oleja zo stlačeného vzduchu, ktorého kvalita - zvyškový obsah oleja menší ako 0,004 mg/m3 - je preverená aj TUV SUD Industrie Service GmbH Nemecko.


2015

Vzduchom chladený chladič kvapalín DAIKIN typ EWAQ040BAW, chladiaci výkon 43,4 kW, RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder

Vzduchom chladený chladič kvapalín DAIKIN typ EWAQ040BAW, chladiaci výkon 43,4 kW


2015

Kompaktná kompresorová stanica BOGE v kontajneri, RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder

Kompaktná kompresorová stanica BOGE umiestnená v kontajneri vrátane elektrického prepojenia, rozvodov stlačeného vzduchu a kondenzátu, osvetlenia, vykurovania a vetrania

Parametre kontajnerovej stanice: inštalované 3 skrutkové vzduchom chladené kompresory o výkone elektromotora 55 kW a celkovom výkone ca. 1.500 m3/hod., sušenie stlačeného vzduchu na t.r.b. + 3C

Skrutkový vzduchom chladený kompresor BOGE S75-3-10, výstupný tlak 10 bar, výkon hlavného motora 55 kW, vrátane rekuperačného výmenníka


2015

Dodávky a montáž vykurovania a chladenia 2 výrobných hál (9 ks teplovodný ohrievač/chladič vzduchu), RPC Bramlage Veľký Meder s.r.o., Veľký Meder

Dodávky a montáž vykurovania a chladenia 2 výrobných hál (9 ks teplovodný ohrievač/chladič vzduchu) prostredníctvom horeuvedených zariadení (počas zimnej vykurovacej sezóny ohrieva vodu kompresor BOGE, počas letnej sezóny chladí vodu chladič DAIKIN)


2015

kompaktná kompresorová stanica BOGE umiestnená v kontajneri, CARMEUSE Slovakia s.r.o. - závod Lom, Trebejov - okres Košice


kompaktná kompresorová stanica BOGE umiestnená v kontajneri vrátane elektrického prepojenia, rozvodov stlačeného vzduchu a kondenzátu, osvetlenia, vykurovania a vetrania
Parametre kontajnerovej stanice: množstvo stlačeného vzduchu 63,6 m3/hod., max. tlak 10 bar, sušenie stlačeného vzduchu na t.r.b. - 40C